O firmie

biuro rachunkoweP. U. H. „ASIX” jako Biuro Rachunkowe działa na terenie południowo-wschodniej Polski od 2 kwietnia 1991 roku. Przez ponad 20 letnie doświadczenie w rachunkowości, prawie podatkowym i gospodarczym zdobyliśmy zaufanie wielu firm działających w branżach produkcyjnych, usługowych i handlowych mających siedziby na terenie woj. podkarpackiego i województw ościennych. Obsługujemy ponad 70 podmiotów gospodarczych zarówno mikroprzedsiębiorstwa jak i większe spółki prawa handlowego z różnych branż, w tym i przedsiębiorstwa produkcyjne.

Obecnie biuro zatrudnia 6 pracowników z długoletnim stażem i doświadczeniem zawodowym.

Biuro posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tyt. wykonywania zawodu w PZU SA.

Właścielem biura jest:

 • Mirosław Amlicki – posiadający uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych od roku 1997 o Nr. 3182/97.

Standardowy zakres oferty:

Księgowość

Prowadzimy:

  • księgi rachunkowe
  • podatkowe księgi przychodów i rozchodów
  • ewidencje dla ryczałtu ewidencjonowanego
  • ewidencje VAT
  • ewidencje środków trwałych i WNiP
  • ewidencje wyposażenia
  • inne ewidencje wymagane przepisami prawa

Sporządzamy:

  • deklaracje podatkowe
  • sprawozdania finansowe
  • sprawozdania statystyczne
  • porady w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Dodatkowe usługi

  • opracowanie zakładowego planu kont
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości
  • dodatkowe raporty, instrukcje, itp.
  • analizy i prognozy finansowe
  • pomoc w redagowaniu podań i odwołań
  • pomoc w odzyskiwaniu należności od dłużników
  • pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych
  • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania

Kadry i płace

Prowadzimy:

  • akta osobowe pracowników – przechowywane w siedzibie biura rachunkowego
  • kartoteki wynagrodzeń pracowników
  • ewidencję urlopową pracowników
  • ewidencję czasu pracy pracowników
  • rejestr wypadków przy pracy i rejestr chorób zawodowych
  • pełną obsługę umów zleconych i o dzieło

Sporządzamy:

  • Listy płac
  • Deklaracje podatkowe PIT
  • Sprawozdania statystyczne dotyczące zatrudnienia
  • deklaracje i zgłoszenia ZUS
  • dokumentację zasiłkową pracowników
  • raporty RMUA za okresy miesięczne

Dodatkowe usługi

  • opracowanie regulaminu pracy
  • opracowanie regulaminu wynagradzania
  • dodatkowe raporty, instrukcje, itp.
  • szkolenia BHP pracowników

Współpracując z Bankami, służymy doradztwem i pomocą w uzyskaniu kredytów.