O firmie

biuro rachunkoweP. U. H. "ASIX" jako Biuro Rachunkowe działa na terenie południowo-wschodniej Polski od 2 kwietnia 1991 roku. Przez ponad 20 letnie doświadczenie w rachunkowości, prawie podatkowym i gospodarczym zdobyliśmy zaufanie wielu firm działających w branżach produkcyjnych, usługowych i handlowych mających siedziby na terenie woj. podkarpackiego i województw ościennych. Obsługujemy ponad 70 podmiotów gospodarczych zarówno mikroprzedsiębiorstwa jak i większe spółki prawa handlowego z różnych branż, w tym i przedsiębiorstwa produkcyjne.

Obecnie spółka zatrudnia 10 pracowników z długoletnim stażem i doświadczeniem zawodowym.

Biuro posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tyt. wykonywania zawodu w PZU SA.

Współwłaścicielami Spółki są:

 • Mirosław Amlicki – posiadający uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych od roku 1997 o Nr. 3182/97.
 • Jerzy Stec – posiadający uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych od roku 1997 o Nr. 3183/97.

 

Standardowy zakres oferty:


Księgowość

Prowadzimy:

 • księgi rachunkowe
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencje dla ryczałtu ewidencjonowanego
 • ewidencje VAT
 • ewidencje środków trwałych i WNiP
 • ewidencje wyposażenia
 • inne ewidencje wymagane przepisami prawa
   

Sporządzamy:

 • deklaracje podatkowe
 • sprawozdania finansowe
 • sprawozdania statystyczne
 • porady w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 
 

Dodatkowe usługi

 • opracowanie zakładowego planu kont
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • dodatkowe raporty, instrukcje, itp.
 • analizy i prognozy finansowe
 • pomoc w redagowaniu podań i odwołań
 • pomoc w odzyskiwaniu należności od dłużników
 • pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania


Kadry i płace

Prowadzimy:

 • akta osobowe pracowników – przechowywane w siedzibie biura rachunkowego
 • kartoteki wynagrodzeń pracowników
 • ewidencję urlopową pracowników
 • ewidencję czasu pracy pracowników
 • rejestr wypadków przy pracy i rejestr chorób zawodowych
 • pełną obsługę umów zleconych i o dzieło
   

Sporządzamy:

 • Listy płac
 • Deklaracje podatkowe PIT
 • Sprawozdania statystyczne dotyczące zatrudnienia
 • deklaracje i zgłoszenia ZUS
 • dokumentację zasiłkową pracowników
 • raporty RMUA za okresy miesięczne
   

Dodatkowe usługi

 • opracowanie regulaminu pracy
 • opracowanie regulaminu wynagradzania
 • dodatkowe raporty, instrukcje, itp.
 • szkolenia BHP pracowników


Współpracując z Bankami, służymy doradztwem i pomocą w uzyskaniu kredytów.