Dotacja

ASIX realizuje projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

8. Os Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne

– zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

dotacje_na_innowacje